HU EN

A Klasztermenedzser Klub találkozója

A Klasztermenedzser Klub találkozója

A rendezvény a City Hotel Miskolc különtermeiben svédasztalos büféebéddel kezdődött, a három tíz személyre terített asztalnál azonnal jó hangulatban indult a klaszterek képviselőinek kötetlen eszmecseréje. A hatodik informális jellegű klasztermenedzser találkozó 30 vendégét szakmai programmal, tapasztalatcserével és a bevált legjobb gyakorlatok ismertetésével várta a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságának Nemzetközi és Klaszter Osztálya. Először GREINSTETTER Balázs – gazdaságfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár üdvözölte a klaszterek képviselőit, aki áttekintette a hazai klaszterizáció majd’ 20 éves történetét, a jelenleg félidőben tartó GINOP eredményeit és a következő programozási időszak elképzelt stratégiai céljait. Kiemelte a koncentráció fontosságát, azt, hogy kevesebb, de teljesítő képesebb csúcs klaszterre van szükség.

A nyitó üdvözlést követően a kassai IT Valley Cluster tevékenységét mutatta be Pavol MIROSSAY, aki elmondta, hogy 1990-ben alapították, közel 1000 informatikus munkáját koordinálják, 400 millió €-val a szlovák GDP 2%-át produkálják. Big data-elemzéssel, egészségügyi távadat-forgalommal, városépítési kataszterek működtetésével, marketing tevékenység támogatásával, kormányzati szolgáltatások nyújtásával, képzéssel, konferenciák- és work shopok rendezésével, valamint sporteredmények följegyzésével foglakoznak.

Rövid kávészünetet követően elkezdődött az igen újszerű interaktív „CLUSROOM” beszélgetés, amely a „World Café” aktivizáló csoportmódszerét követte még egy csavarral: a társaság 3 nyolc-nyolc fős csoportba tagolódott egy-egy flip chartnál moderáló kolléga köré az alábbi három nagy témakörben történő szabad ötletelésre:  

- KÖRMENDY Gál [Nyugat-Pannon Nonprofit Kft] ~ Szolgáltatások a klasztereken belül (Milyen szolgáltatásokat nyújt a klaszter? Ezek milyen értéket képviselnek a tagok számára? Milyen nehézségekkel szembesülnek?)
- BODÁNÉ TAJTHY Kriszta [Észak-magyarországi Informatikai Klaszter]~ Aktivitás a klaszteren belül (Hogyan lehet aktivizálni a tagokat? Milyen szolgáltatási portfólió szükséges ehhez? Mit kell nyújtani ahhoz, hogy elégedettek legyenek? Pozitív és negatív tapasztalatok?)
- SZAPLONCZAY Orsi [INNOSKART IKT Klaszter] ~ Nemzetközi kapcsolatok (Mit jelent a nemzetköziesedés, a nemzetközi kapcsolatok építése, erősítése a klasztertagok számára? Milyen értéket képviselnek a nemzetközi kapcsolatok

Az alkalmi csapatok 25 percet kaptak a gondolatok kifejtésére, majd forgószínpad szerű csere következett, amelyet még azzal színesítettek, hogy a csapatoknak kétfelé kellett válniuk és a részek más-más flip charthoz csoportosultak át. Ez még fokozta a rutiszerű válaszok kerülését és igen hatékony ötletelő módszernek bizonyult.

Az újabb kávészünet alatt mindhárom moderátor egybevetette a három ülésen fölgyűjtött gondolatok tömegét és összefoglalta azok eredményeit. Ezután először a három moderátor mutatta be az ötletgyűjtésből absztrahált eredményekeket, majd KELLER Péter főosztályvezető-helyettes összegezte a találkozó nagyon színes tapasztalatait. Ígéret született arra, hogy a három moderátor tömören leírja a fő eredményeket, majd azt körbeküldik mindenkinek. Közkívánatra kitért a klaszter-világ jövőképének kérdéseire is. Tovább árnyalta a helyettes államtitkár által fölfestett koncentrálódás fontosságát és mikéntjét, hangsúlyozta, hogy kritikus tömegméretre kell törekedni, ez akár tagok számára, vagy a GDP-ben betöltendő részarányra is vonatkozhat. Aktív párbeszédre van szükség, mert a PM az ITM-mel közös feladatként el kell, hogy készítse a 2021 ~ 2027 közötti klaszterrendszer-fejlesztési stratégiát. Ennek előmunkálataiban mindenképpen támaszkodni szeretnének az eddigi szereplők tapasztalataira, az összeállítás határideje 2020. március.

Végezetül KELLER Péter előirányozta, hogy még idén egy olyan régióban lesz klubtalálkozó, amely az eddigi körből kimaradt. Utána számos kérdésre válaszolt, a klaszterek vezetői tudakolták a koncentráció elveit, a párbeszéd fórumaként online platform kialakítását javasolták. Fölvetődött a klasztermenedzserekkel való elégedettségi kérdőív közzététele, ezt az Infoklaszter, az Innoskart és az Omnipack vezetői fölajánlották.

A nagyon tartalmas szakmai program első napja a közelben lévő Dűlő Étteremben zárult egy hangulatos svédasztalos és borkóstolós vacsora keretében, ahol még nagy interaktivitást árultak el a klaszterek vezetői.
Másnap délelőtt A BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a NOHAC Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter szervezésének köszönhetően a Miskolcon 2001 novemberében alakult Robert BOSCH Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. elektromos kéziszerszámok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó gyáregységébe látogattunk. Ez az elektromos kéziszerszám üzletág olyan rendszerek vezető szállítója, amelyek megkönnyítik a kisipar, a háztartások és a kertészkedők, valamint az ipari felhasználók munkáját. A jelenleg 2480 dolgozót foglalkoztató csúcstechnológiát megvalósító üzem működését és fejlődési dinamikáját FÜKŐ László ügyvezető igazgató mutatta be.

A fantasztikus és mondhatni, futurisztikus prezentáció végigkísérte a gyár gazdasági és termelési fejlődését, mintaszerű fölfogásban bemutatta az „Ipar 4.0” megvalósított gyakorlatát és működését. Összehasonlításképpen fölvázolta a hagyományos kiscsoportos szalagszerű összeszerelést, majd bemutatta a valós idejű adatvezérelt integrált szerelőtálcás gyártás módszerét. Ezt a szerelőcsarnokban is megszemlélhettük, összehasonlíthattuk a kétféle gyakorlatot. Az eredmények impozánsak: saját programozó csapattal integrálták az SAP, az ERP, a MES és a PMS rendszereket, ez a folyamatirányítási rendszer a legkisebb szériákat is megengedi gazdaságosan gyártani, rendkívül kis terület-felhasználással és hiper ésszerűsített alkatrész készletezéssel. (A rugalmasan telepített szerelősorhoz a közeli alkatrész szupermarketben a gyártás-programozás által adott QR-kódos azonosítás alapján tálcára készítik az összes kelléket, majd görgős kocsin áttolják.)
Évi 12 millió terméket bocsátanak ki, kumuláltan meghaladták a 110 milliós darabszámot. 2018-ban 530 M € volt a termelési érték, az utóbbi 5 év árbevételében 121%-os növekedést értek el, ugyanez alatt az idő alatt indirekt létszámuk 275-ről 297 főre (8%-kal) növekedett, a termelő létszám pedig 1688-ról 2480-ra (47%). Működtetnek egy saját duális képzési centrumot is, de a Miskolci Egyetemen is létesítettek egy „BOSCH-részleget” és ~auditóriumot.

Vissza
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO