ArchEnerg Klasztertalálkozó

Kecskemét, 2014. június 11.

Az ArchEnerg Klaszter nagyszabású Klasztertalálkozót tartott, amely 2014. június 11-én került megrendezésre a kecskeméti Granada Hotelben Párbeszéd - Együttműködés - Közös jövő címmel. A találkozó igen nagy sikernek örvendett, melyen a tagság és számos külső partner képviseltette magát. A rendezvény célja a klasztertagok közötti együttműködés fejlesztése, személyes kapcsolatok létrehozása és a következő pályázati időszakra való felkészülés volt.

A klasztertalálkozót Gonda András, az ArchEnerg Klaszter ügyvezető igazgatója nyitotta, aki röviden szemléltette az ArchEnerg hazai klaszteréletben betöltött szerepét, történetét és eddig elért sikereit. Ezt követően Szügyi György, az Euromenedzser Kft. vezérigazgatója beszélt a klaszter célrendszeréről, identitásáról és jövőbeni stratégiájáról, amelyek fejlesztési iránya az elmúlt időszakban megrendezésre kerülő stratégiai workshopok során került kijelölésre. Kiemelt célként fogalmazódott meg a tagok versenyképességének növelését nemzetközi és hazai piacon is támogatni képes klaszter kialakítása és működtetése, amely képes a hazai, illetve nemzetközi piacokon is eredményes projektmegvalósításra és piaci tevékenységre, valamint értéktermelő láncokba történő sikeres belépésre, lehetőség esetén pedig azok kialakítására.

2014-06-11-1

Szügyi úr szavai után Hidvégi Henrik, az ArchEnerg klasztermenedzsere tartott előadást a klaszterszolgáltatások és működési folyamatok fejlesztéséről. Előadásában kitért a klasztertagság tevékenységét támogató, igény alapú szolgáltatások kialakítására, a kompetenciák, erőforrások és együttműködési lehetőségek beazonosításának fontosságára, valamint a kompetenciák és fejlesztési elképzelések összehangolására.

A klasztermenedzsment előadásait követően Horányi Zsolt, pályázati és innovációs szakértő beszélt a projekt és pályázati menedzsment néhány igen fontos eleméről és aspektusáról, majd Bóday Ádám, a Cordi Kutatószervezet ügyvezető igazgatója mutatott be több sikeres mintaprojektet. Bemutatója során betekintést nyerhettünk egy szalmabála felhasználásán alapuló innovatív építési technológiába, emellett megismerkedhettünk egy energiahatékony biológiai szennyvízkezelő, illetve egy online hulladékválogató rendszerrel is.

Az előadásokat Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. nemzetközi projektmenedzsere folytatta, aki a legjobb európai klaszter-gyakorlatokat osztotta meg a jelenlévőkkel. A ClusteriX projekt bemutatásának keretében beszélt az európai klaszterek fenntarthatóságáról, innovációs képességéről és finanszírozási lehetőségeiről, emellett szó esett még a nemzetközi klaszter együttműködések kapcsolódási pontjairól, illetve számos jó példát hallhattunk a klaszterközi együttműködésekre.

A gondolatébresztő projektbemutatót követően Dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park ügyvezető igazgatója tartott előadást az ipari park tevékenységéről és lehetőségeiről. Az önálló menedzsmenttel rendelkező ipari park igen jó elhelyezkedésnek és kedvező logisztikai feltételeknek örvend, melyben túlnyomórészt magyar kis- és középvállalkozások találhatók. Az ipari park igen komoly eredményeket tudhat maga mögött. 5 év alatt 2 milliárd Ft összegű fejlesztést valósítottak meg és 800 millió Ft támogatást nyertek el, melynek köszönhetően sikerült létesíteniük egy vállalkozói inkubátorházat, valamint egy 3300 m2 területű gyógyászati központot. Az ügyvezető szerint sikerük kulcsát a stratégiában való gondolkodás, az együttműködés és a hatékony kommunikáció képezi.

2014-06-11-2

Az első blokkot Molnár László, az ArchEnerg vezető tanácsadója zárta, aki a klaszter meghatározó tevékenységeiről, tagvállalatok számára nyújtott előnyeiről, illetve az együttműködések és szövetségek jelentőségéről beszélt. Ezzel kapcsolatban szót ejtett az ArchEnerg belső gazdasági potenciáljáról, melynek köszönhetően szövetségek és összefogások megszervezésére képes, végül pedig az új típusú vállalati együttműködések lehetséges eredményeit és előnyeit sorakoztatta fel.

A klasztertalálkozó második blokkját Soós Gergely, a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati munkatársa és Forrai Gergely, a mechatronika osztály vezetője indították. Előadásuk bevezetőjében röviden bemutatták a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. felépítését és tudományterületeit. Külön kiemelték Társasági Kapcsolatok Divíziójukat, amely üzletfejlesztési tanácsadással, hazai és Horizont 2020 pályázatok írásával, illetve egyéb kutatásfejlesztési programokkal foglalkozik. Ezt követően felvázolták főbb tevékenységi köreiket, melynek keretében kiemelték mechatronikai, energetikai és ITS – közlekedésfejlesztési tevékenységeiket. Ipari automatizálási szolgáltatásaik bemutatását követően beszéltek kompetenciáikról, ezen belül környezetvédelmi és energetikai, illetve infokommunikációs technológiáikat, továbbá termelési és logisztikai rendszereiket ismerhettük meg.

A kutatóintézet munkatársainak bemutatója után, Méhes Zsófia, az Amerikai Nagykövetség Kereskedelmi Irodájának tanácsadója és Nyerges Gusztáv delegációszervező mutatták be a kereskedelmi iroda működését, szolgáltatásait és programjait. Beszéltek a kereskedelmi iroda igénybevételének előnyeiről, illetve tervezett delegációikról, melyre sok szeretettel várják az érdeklődőket.

Ezután Dr. Lukovics Miklós, a SZTE-GTK docense tartott előadást a klaszterek és tagvállalataik támogatásáról a 2014-2020-as programozási időszakot illetően. Betekintést nyerhettünk a következő időszakban várható operatív programokba, továbbá megismerhettük a Széchényi 2020 program legfontosabb újításait is a korábbi programozási időszakhoz képest. Az új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), valamint Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) prioritásainak bemutatását követően megtudhattuk, hogy vállalkozásfejlesztési felhívásokra leginkább a GINOP-on belül lehet majd számítani, így a KKV-nak ebben a programban érdemes gondolkodniuk. Ezt követően megismerhettük a TOP által nyújtott pályázati lehetőségeket. Kiderült, hogy a vállalkozások számára közvetlenül elérhető lehetőségek köre igen korlátozott aTOP-on belül, és speciális ágazati vagy területi fókuszhoz kapcsolódnak.

2014-06-11-3

A nap zárásaként Dr. Lorencz Kinga NIH nemzeti kapcsolattartó beszélt az energetikához kapcsolódó Horizont 2020 pályázatokról, melyeknek három fő területe ismert, az energiahatékonysági felhívás (épületek, fűtés-hűtés, ipari energiahatékonysági felhívás, fenntartható energia beruházások, fejlesztések finanszírozása), az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaprogram, mely kifejezetten új ötleteket vár, valamint az intelligens városok és közösségek program. Az energetikai pályázatok mellett szó esett még az Információs és Kommunikációs Technológiák programokról, valamint számos KKV-k számára elérhető pályázati konstrukcióról. Dr. Lorencz Kinga előadásában kiemelte, hogy az energetikai pályázatok során nagyon fontos szerepe van a kapcsolatok és konzorciumok kialakításának, illetve a partnerkeresésnek, ezért ismertetett néhány nemzetközi partnerkeresési lehetőséget, emellett hallhattunk néhány igen hasznos tudnivalót a Participant Portal használatáról.

Összességében elmondható, hogy az akkreditált innovációs klaszterek és tagvállalataik támogatása továbbra is kiemelt figyelmet élvez majd, melynek fényében az ArchEnerg Klaszter is figyelemmel kíséri a 2014-2020-as programozási periódus pályázati kiírásait.

A klasztertalálkozót követően, a tagság együttműködési lehetőségeinek beazonosításával párhuzamosan kezdetét vette a közös projektfejlesztés, a kijelölt szolgáltatásfejlesztési irányvonalnak megfelelően pedig elindult a klaszter szolgáltatásainak megújítása.

A tagság tevékenységét támogató, igény alapú szolgáltatások kialakítása mellett, a klaszter célja a további fejlődés során a külső megkeresések és felkérések integrálása, illetve a tagok közti kapcsolatok minőségének javítása, új üzleti együttműködések és közös projektek révén.