„Gold Label” minősítést kapott az Európai Klaszter Kiválóság nemzetközi auditján az ArchEnerg Klaszter

Acl label goldz első magyar klaszter, mely elnyerte az Európai Klaszter Kiválóság Arany fokozatát, a szegedi székhelyű ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter, és ezzel bekerült Európa legjobbjai közé.

Az Arany minősítést az European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) adományozta a dél-alföldi régió innovációs, építőipari és megújuló energetikai klaszterének. A berlini székhelyű ESCA az Európai Klaszter Kiválóság minősítéseinek hivatalos intézete, mely nem csupán a klaszterek működésének minőség-auditját végzi, hanem - a nemzetközi minősítések tapasztalatai alapján - a klaszterpolitika alkotóinak, alkalmazóinak is iránymutatást, támogatást nyújt klaszterfejlesztési területen. A közel 800 nemzetközi klaszter benchmarking-elemzéséből merített tapasztalatokat több szakmai kiadványban és tucatnyi szakmai fórumon teszi közkincsé, 27 fős Szakértői Testületet, valamint 140 fős nemzetközi benchmarking hálózatot működtet feladatai ellátásához.

Az ArchEnerg klaszter működésének kezdete óta már négy alkalommal elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter Tanúsítványt, melyet jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium Klaszter Főosztálya működtet, így már 2013-ban lehetősége nyílt az Európai Klaszter Kiválóság Bronz Fokozatának elnyerésére is. A klaszter jelenlegi, Arany Fokozatú minősítésének különleges értéket ad, hogy „átugrotta” az Ezüst Fokozatot és sikeresen teljesítette azokat a kiemelkedően magas elvárási szinteket, amelyeket a világon mindössze 63 klaszternek sikerült eddig elérnie. A Gold Label minősítésű klaszterek külön szakértői hálózatot működtetnek, mely által a minősítési eljárás folyamatos és személyes tapasztalatokon nyugvó fejlesztésen megy keresztül.

Az ArchEnerg Klasztert 31 indikátor-csoport szerint értékelték. A több száz indikátor olyan működési-, teljesítmény- és eredményességi mutatókat tartalmaz, amelyek a klasztermenedzsment szervezet tagjainak képzettségét, kompetenciáit, személyes teljesítmény-értékelő gyakorlatát is magukba foglalják. Az indikátorok figyelik a klasztertagok együttműködési készségét és eredményeit, a workshopok, tréningek, benchmarking és nemzetközi üzletember találkozók mennyiségét és hasznosságát. Kiemelt figyelem övezi a klaszterek nemzeti és nemzetközi környezetben elért láthatósági szintjét, a kialakított hírnév mellett a K+F és különösen a piacra jutott innovatív termékek és szolgáltatások mennyiségét, jellemzőit.

magyar logo állóDr. Bulkai Dénes az Archenerg Klaszter elnöke kijelentette: „A Gold Label megszerzése a klaszter-csapat többéves munkájának elismerése. Ez a díj lehetővé teszi, hogy növeljük a klaszter és térsége vonzerejét (befektetők, vállalatok, kutatóközpontok tekintetében), támogatja a nemzetközi kapcsolatok intenzív fejlesztését és az így elérhető gazdasági fejlődés ütemének növelését. Klaszterünk kompetenciáinak nemzetközi léptékben történt sikeres megmérettetése komoly esélyt ad a Horizon 2020 magyarországi és közvetlen brüsszeli pályázatainak - különösen a megújuló energia, energia-hatékonyság, a műszaki-üzleti-társadalmi innováció - területén sikeres pályázatok benyújtására, ezek megvalósításával szignifikáns gazdasági fejlődés támogatására.”