Smart Solutions - Okos város lesz Szeged?

2016. december 1-én megrendezésre került Szegeden, a Délvidék Házban a "Smart Solutions - Okos város lesz Szeged?" című rendezvény. A fenntartható fejlődést és gazdaságélénkítést célzó településfejlesztési megoldásokra fókuszáló szakmai közösség koncepciójáról Lukács László, a Smart Solutions Klaszter alapító tagja tartott előadást. A Smart Solutions Klasztert 2016. október 5-én alapították Budapesten. Klaszterünk részéről Szügyi György, innovációs és szervezetfejlesztési alelnökünk tartott szakmai előadást.

László elmondta, hogy számos tudományos kutatás és módszertan megalapozta azt a tényt, hogy a fenntartható fejlődés érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a városlakók és a környezeti értékek összhangjára, melynek elengedhetetlen eszköze az infokommunikációs technológiával szinergiában működő okos városi koncepciók kialakulása. Világszerte egyre több, a fenntartható fejlődést biztosító, kisebb-nagyobb volumenű „okos” városfejlesztési projekt van kibontakozóban, azonban ezeknek a projekteknek a zöme kizárólag a nagyvárosokra fókuszál. Hosszú távon azonban nem szabad megfeledkezni a vidéki kisvárosok, falvak, entitások vagy bármely olyan életközösségről, melyeknek egyaránt integrált fejlesztési igényeik merülhetnek fel.

Az okos városoknak 3 alapvető célja van:

Okos megoldásokat kínálni olyan településeknek vagy akár entitásnak, együttműködésnek, amelynek integrált fejlesztési igénye merülne fel. Megtalálni és rámutatni a fejlesztéshez szükséges forrásokra, továbbá integrálni azokat a partnereket, akik a szakmai megoldásokat nyújtják a városfejlesztés és üzemeltetés, az informatika és az energetikai fő szektorokat tekintve.

A Smart Solution Klaszter szakértője kiemelte, hogy a városok működése hét, hálózatokból, infrastruktúrából és környezetből álló alaprendszerre épül, melyek a kulcs funkcióihoz kötődnek (IBM Instiute for Business Value, Dirks-Keeling 2009):

 • Az „emberek” alrendszer, mely magába foglalja a közbiztonságot, az egészségügyet és az oktatást.
 • Üzleti alrendszer, mely tartalmazza a város üzleti életet befolyásoló politikáját és szabályozási környezetét is.
 • Városi szolgáltatások alrendszer.
 • Közlekedési alrendszer.
 • Kommunikációs alrendszer.
 • Vízgazdálkodási alrendszer.
 • Energiagazdálkodási alrendszer

Egy integrált okos város koncepció kialakításához és fenntartható működtetéséhez elengedhetetlenek a helyi szereplők együttműködése, akik a következők: 

 • Nonprofit szervezetek
 • Erőművek, vízművek
 • Önkormányzati, kormányzati szereplők
 • Egyetemek, kutatóintézetek
 • Technológiai beszállítók, telekommunikációs szolgáltatók,
 • IT és vezetési tanácsadók
 • Földgáz és villamos energia szereplők

A rendezvény keretében Szügyi György, alelnökünk és az Euromenedzser Kft. ügyvezetője kiemelte a klaszterek szerepét az okos város koncepciók tervezésében és kialakításában, továbbá néhány projektelképzelést mutatott be és ajánlott az ArchEnerg Klaszter részéről, amelyek integrálhatóak lehetnének akár Szeged okos város koncepciójába.

shutterstock 196087262-Converted