GINOP pályázati lehetőség, amellyel a klasztertagok plusz 5 pontot kaphatnak

Pályázati felhívás az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatására:

GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) működő informatikai vállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacokra való továbbvitelének támogatására.

A Kormány célul tűzte ki a hazai infokommunikációs ágazat nemzetközi versenyképességének javítását, a hazai infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci megjelenésének és export-potenciáljának erősítését a szoftver és információs technológiai (IT) szolgáltatásfejlesztés területén.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

b) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá

c) az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10,1 milliárd Ft, melyből

 • a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 4,5 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 5,6 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db.

A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 2 millió Ft – 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 2,5 millió Ft – 50 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

5 pontot kap az a vállalkozás, aki egy éve fennálló tagsági jogviszonnyal rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában érvényes Akkreditált Klaszter címmel rendelkező klaszterben.

Figyelemmel követheti a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

Részletes információ és kapcsolódó dokumentumok ezen a linken érhetők el.