Változnak a megújuló alapú áramtermeléssel kapcsolatos ügyintézések

Áttér az elektronikus ügyintézésre a kötelező átvételi (KÁT) jogosultsággal - vagyis a megújuló alapú áramtermeléssel - kapcsolatos ügytípusok esetében is 2017. július 17-től a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Az elektronikus ügyintézésre történő áttérés nem vonatkozik a 2017. július 17-én már folyamatban lévő eljárásokra.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 11. § (12) bekezdése alapján „az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-mennyiség és a kötelező átvételi időtartam meghatározásával, valamint a prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban a kérelmező köteles a hivatal által a honlapján meghatározott módon kapcsolatot tartani.”A MEKH 2017. július 17-től csak elektronikusan benyújtott kérelmeket fogad be az alábbi ügyekben:

  • jogutódláson alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzése;
  • erőműegység megvásárlásán alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzése;
  • a kötelező átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének megváltozása miatti módosítás;
  • a kötelező átvételi jogosultsághoz tartozó telephely fizikai módosítása;
  • a kötelező átvételi jogosultsághoz tartozó telephely fizikai helyének változása nélküli módosítása;
  • kötelező átvételi jogosultság visszavonása.


Az elektronikus nyomtatványt a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező természetes személy vagy a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező szervezet képviseletére jogosult személy nyújthatja be az Ügyfélkapun keresztül - hívta fel a figyelmet a MEKH. Mindkét esetben lehetőség van arra, hogy a kérelmet meghatalmazott nyújtsa be, de ez esetben szükséges a MEKH honlapján közzétett meghatalmazás minta kitöltése és legalább a kérelemmel egyidejűleg történő benyújtása is. Az elektronikusan indult eljárásokban a hiánypótlás és a tényállás tisztázása is elektronikusan történik.

Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet bármelyik okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten.

Forrás: http://www.portfolio.hu