Nyomtatás

Folyamatban lévő projektek

 • COSMENERG

  COSMENERG LOGO„Közép-kelet-európai klaszterhálózat kialakítása a megújuló energia és környezeti technológia területén" címmel nemzetközi projektbe kezdtünk  A COSMENERG névre hallgató konzorciumban 5 ország klaszterei, szervezetei vesznek részt:

  - Archenerg Klaszter, Magyarország (www.archenerg.eu)
  - Green Energy Biomass Klaszter, Románia (www.greenenergycluster.ro)
  - Netzwerk Energie und Umwelt e.V (Neu e.V) – Network for Energy and Environmental Technology, Németország (www.neu.energiemetropole-leipzig.de/de/)
  - Baltic Eco-energy Klaszter, Lengyelország (www.imp.gda.pl/en/beec)
  - Ecopanonia - Eco-energy and eco-culture Klaszter, Szerbia (www.ecopanonia.com)

  A projekt célja, hogy olyan hozzáadott-értékű szolgáltatásokat dolgozzunk ki az érintett klaszter szervezetek kkv tagjaik számára, amelyek jelentősen támogatják a gazdasági növekedést és a versenyképességet. A projektben közvetetten 294 klasztertag vesz részt.

  A projektről bővebben itt olvashat: http://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/cluster-excellence/cosmenerg-cluster-excellence-project-central

  Eu magyar2

 • Környezeti, energetikai és hulladékhasznosítási fejlesztések megvalósítása az ArchEnerg Klaszter keretében

A projekt célja az energiatermelés a környezet terhelésének csökkentése mellett, olyan technológiák kifejlesztése és alkalmazása révén, amelyek különböző hulladékokat minimális energiabevitel mellett nagy értékű és hasznos végtermékekké alakítanak. Regionális szintű mintaprojekt keretén belül hat klasztertag vállalattal együttműködésben műanyag hulladékok energetikai célú hasznosításának és környezetkímélőbb ártalmatlanításának pirolízissel történő megvalósítása

 

 

A projekt során egy minta passzívház monitoring rendszerének megtervezése és beállítása történik. Az elkészülő vizsgálatok, tanulmányok hozzájárulnak a passzívház szabvány tudományos alapokon nyugvó régiós adaptációjának megvalósításához. A nyitó és záró konferenciák és workshopok célja, hogy a technológia megtérüléséről egzakt információval szolgáljanak a befektetők, az építészek és az érdeklődők számára. A projektvezető a Temesvári Műszaki Egyetem

 

 

A projekt elsődleges célja a KKV-k együttműködésének elősegítése a határ menti régióban. Ezen túl cél feltárni az olyan kezdeményezéseket, melynek eredményeként a román oldalon megtörténhet egy megújuló energetikai klaszter létrehozásának előmozdítása az ArchEnerg több éves szakmai tapasztalatának, a sikeres magyar gyakorlatok átadásával. Az elkészülő tanulmányok a román és magyar oldali klaszterpolitikák, klaszterfejlesztési programok feltérképezésével, míg a konferenciák és workshopok a potenciális partnerek összehozásával járulnak hozzá a projekt sikerességéhez. A klaszter projektvezetői státuszt tölt be, a projekt román partnere a Diaszpóra Alapítvány (Temesvár)

 

A projekt célja egy több szempontból (adatbázisok, szakmai kiadványok, workshopok, konferencia, kiállítás) is megalapozott olyan hálózat kidolgozása, mely alapot ad a határ két oldalán tevékenykedő vállalkozások számára a hosszú távú együttműködéshez. Összehozni magyar és román cégeket, akik a jövőben közös irányokat fedezhetnek fel üzleti tevékenységeikben. Célcsoportok: magyar, román kis-és középvállalkozások, energia ellátók, civil szervezetek. A projekt hozzájárul, hogy erősítse a tapasztalatok megosztását a partnerek között és lehetővé teszi az együttműködést a vállalkozások számára a határ menti régióban. A román partner a Romániai Magyar Üzleti Egyesület

 

 • Klaszter menedzsment szervezet fejlesztése és napkollektor gyártási kapacitás kiépítése

A projekt keretében, a klaszter fejlődő klaszterként nyert pályázati forrást és melyet a Dél-Alföldi Operatív Program támogatott. Ennek keretében egyrészt a meglévő menedzsment szolgáltatások továbbfejlesztésére, új szolgáltatási portfólió kialakítására kerül sor, de emellett egy komoly, infrastrukturális projektelem megvalósítását is tervezzük. A projekt keretében egy alacsony árkategóriás napkollektor gyártásához szükséges infrastruktúrát kívánunk kiépíteni. Beruházáshoz kapcsolódóan know-how (technológia) illetve a gyártáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzését kívánjuk megvalósítani

 

 • Az ArchEnerg Inkubátorház létesítése

A projekt keretében modern, fenntartható módon működtethető üzleti infrastruktúra fejlesztése fog megvalósulni, mely egyaránt tartalmaz fizikai infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztést. A kialakításra kerülő inkubátor épületben 13 darab iroda, 2 darab műhely, egy darab multi funkciós - konferenciák céljára is használható - oktató terem, 1 darab raktár valamint 2 megfelelően felszerelt tárgyaló várja a betelepülő cégeket. A projekt keretében ugyancsak kifejlesztésre kerül a szolgáltató központ által nyújtott szolgáltatási portfolió is. A betelepülő vállalkozások komplex szolgáltatás mix keretében többek között screening, partnerkeresés, üzletviteli tanácsadás, menedzsment tanácsadás, iparjogvédelmi tanácsadás, pályázatírás stb. szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra

Projekttervek

 • Komplex energiahatékonysági rendszerek megvalósítása
 • Intelligens település-energetikai rendszerek fejlesztése
 • Passzívház technológiai optimalizálása, továbbfejlesztése
 • Energia hatékony építési anyagok előállítása
 • Integrált biomassza rendszerek
 • Megújuló energetikai inkubátor központ
 • Energiaátalakítási megoldások racionalizálása és fejlesztése
 • Megújuló energetikára alapuló erőművek

Célközönségünk

 • Lakosság - Tájékoztatás, állapot- és igényfelmérés - audit, tervezés, projektek megvalósítása, monitoring
 • Versenyszféra - Tájékoztatás, állapot- és igényfelmérés - audit, tervezés, projektek megvalósítása, monitoring
 • Közszféra - Tájékoztatás, állapot- és igényfelmérés - audit, tervezés, projektek megvalósítása, monitoring