Klasztermenedzsment szolgáltatások

 

Az ArchEnerg Klaszter által nyújtott szolgáltatások:

Együttműködések:

 • Közös termék-és technológiafejlesztés
 • Közös beruházások ösztönzése, kidolgozásában való aktív részvétel
 • Hazai- és nemzetközi klaszter együttműködések ösztönzése
 • Klasztertagok közötti partnerség erősítése, kiterjesztése nemzeti és nemzetközi szinten
 • Partnerkeresés

K+F, innováció:

 • Projektgenerálás, közös K+F+I tevékenység
 • Hazai és nemzetközi benchmarking tevékenység
 • „Best practices” felkutatása és adaptálása

Szervezetfejlesztés:

 • Klasztertagok szakmai kompetenciájának, termékeinek felmérése és közvetítése
 • Klaszterstratégia és kommunikációs terv készítése
 • Igényfelmérés és elégedettségmérés

Marketing:

 • Közös piaci fellépés, piacelemzés és piackutatás
 • Online klaszter megjelenés (honlap, közösségi platformok), klasztermarketing
 • Rendszeres hírlevél releváns tartalommal
 • Hazai- és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon való közös részvétel, tanulmányutak szervezése, a klaszter képviselete szakmai fórumokon

Finanszírozási források:

 • Hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek, közbeszerzések figyelése
 • Pályázatírás és teljes körű projektmenedzsment
 • Pénzügyi megoldások keresése

Oktatás:

 • Előadások szervezése
 • Szakmai tanfolyamok szervezése
 • Tréningek szervezése

mCHP mini erőművek

A Szent György.com a SolarTech Nonprofit Kft. és az ArchEnerg Klaszter szakmai együtt működésében, az alábbi szolgáltatásra hívjuk fel kedves figyelmüket.

Társaságunk mCHP mini erőművek beruházását, üzemeltetését, műszaki képzését végzi közép és nagyfogyasztók részére.

Cégünk vállalja a beruházás minden lépésének lebonyolítását (előkalkuláció, tervezés, eng. tervezés-biztosítás, finanszírozás – ügyintézés szerződéskötés, engedélyeztetés-kivitelezés, üzemeltetés)

Eszközeinket, kellő megtérülés esetén, telepítjük saját pénzügyi forrás bevonásával is. Így társasházak részére könnyebbséget jelenthet az önerő biztosítása.

Az alábbiakban, küldöm a kínált lehetőségeket.

mCHP Projekt felépítése

1. előkalkuláció: ezen fázisban a kapott energia adatokból kiszámolják energetikusaink, mérnökeink az általunk javasolt technológia megtakarításának, energia termelésének számszaki eredményét.

Előzetes pénzügyi ajánlatban már pontosan látszani fog a Fogyasztó teljes éves pénzügyi eredménye.

Az első lépéshez az alábbiakra van szükség: Szakembereink rezsi számlákat áttekintik.

2. tervezés, eng. tervezés-biztosítás: itt elkészítjük a technológia pontos vázlatát, amelyet egyeztetünk a Fogyasztóval.

Jóváhagyás esetén a következő lépés:

Ha szükséges!

Finanszírozás ügyintézés: Pannon hitel megvizsgálja a Fogyasztó alkalmasságát arra vonatkozóan, hogy képes e a rezsiköltségeit hosszútávon, biztonsággal fizetni.

A finanszírozó pozitív elbírálása esetén, a Fogyasztó Beruházó szolgáltatási szerződést köt.

Engedélyeztetjük a terveket és számításainkat, mérnöki dokumentációnkat TÜV tanúsítatjuk, minőség biztosíttatjuk.

3. Kivitelezés: Az engedélyes tervek alapján elhelyezzük, bekötjük az mCHP erőműveket, hő központon installáljuk a rendszerbe.

Ha a beruházás megkívánja szekunder rendszerhez, magas hatásfokú kazánokat is beszerzünk a projekt keretében.

4. Üzemeltetés: Az mCHP rendszert rendszerfelügyelettel látjuk el, hogy a kívánt megtakarítást el tudjuk érni és hiba esetén rögtön be tudjunk avatkozni, illetve a karbantartási feladatokat el tudjuk végezni.

Az mCHP üzemeltetési költségeket is az eszköz termelésének rezsiköltségeibe számoljuk!

Az mCHP üzemeltetésnek a Fogyasztó felé továbbiakban nincs költsége!

A fentiekben felsorolt dokumentációt szakmailag,formailag úgy készítjük, hogy egy lehetséges pályázat keretében alkalmas legyen a pályázat hiteles műszaki tartalmának.

Tisztelettel várom válaszát a továbblépés reményében.

Üdvözlettel, Horányi Zsolt
ügyvezető


web:www.szentgyorgy.com/chp

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

tel: +36 30 559 8776

mCHP tájékoztatás

Termál kutak kísérő gáz energetikai hasznosítási lehetősége Magyar országon

(Újra)hasznosítás

 

Ezt a tevékenységet angolul recycling–nek nevezik, mely egy körfolyamatot takar. A körfolyamatban a feleslegessé vált anyagot, hulladékot nyersanyaggá alakítjuk, majd ezt felhasználjuk újabb termékek előállítására. A folyamat akkor ideális, ha a hulladék teljes mennyisége nyersanyaggá alakítható. Ebben az esetben minden anyag újrahasznosulhat. Ehhez arra van szükség, hogy a hulladékká váló termékek összetevőit úgy alakítsuk ki, hogy az lehetőleg ugyanannak a terméknek az előállítására felhasználható legyen.

A hulladékképződés leginkább a nagyvárosokra jellemző. A hulladék kezelésének legelterjedtebb formája jelenleg a lerakás. A lerakásra kerülő hulladékokat veszteségnek tekinthetjük, mivel számos nyersanyagot elpazarolunk, lemondunk azok hasznosításáról, értékéről. A hulladékok nem megfelelő elhelyezése szennyezi ivóvízkészletet, természetes vizeket, a termőtalajt és mérgezi az élőlényeket. Minél több anyagot hasznosítunk újra, annál kevesebb, kisebb hulladéklerakót kell építeni, üzemeltetni, rekultiváltatni. Az újrahasznosítással a természetes anyagok felhasználását csökkenthetjük, mellyel megkímélhetjük bolygónk nyersanyagkészletét, élővilágát. Fontos megjegyezni, hogy a hulladékhasznosítás legfőbb célja, hogy a hulladék nyersanyagként történő felhasználását tekintsük elsődlegesnek. Tehát egy műanyag palackból lehetőleg egy újabb műanyag palackot hozzunk létre, hacsak nem akarjuk kivonni a forgalomból. Sajnos számos hulladéktípus tüzelőanyagként kerül felhasználásra, mellyel elveszik a termékbe fektetett energia költsége.

Az feleslegessé váló melléktermékek (anyagok), vagy elhasznált termékek (anyagok), lehetnek folyékonyak és szilárdak. Folyékony hulladéknak tekinthető például a következő: olaj hulladék, festék hulladék, vegyszer hulladék, szennyvíz stb. Szilárd hulladék például a következő: fém, üveg, műanyag, papír, elektronikai hulladék, építőanyag hulladék, stb.

A szilárd hulladékok hasznosításának elősegítésére találták ki, a szelektív hulladékgyűjtést, mellyel a hulladékot előre válogatott formában lehet összegyűjteni. Ez a gyűjtési forma kis költséggel megvalósítható és sokkal jobban megtérülő megoldás, mint a hagyományos. A válogatott, tisztán gyűjtött hulladék érték, ezért a hulladékgyűjtőknek érdeke, hogy a különböző hulladékokat külön szállíttassa és ilyen formában adja el a hasznosítóknak.

Hazánkban egyre terjed ez a gyűjtési mód, de a hulladékhasznosítás jelenleg leginkább külföldön népszerű. A nálunk keletkező hasznosítható hulladékok nagy többsége elutazik Magyarországról. A hasznosító az átvett hulladékból a szennyeződést eltávolítja, majd előkészíti a feldolgozásra.

A következőkben a teljesség igénye nélkül néhány hasznosítható anyagot tekinthetünk át.

Fém:

A fémek értékes nyersanyagot jelentenek az ipar és a háztartások számára egyaránt. A fémek nyersanyagként történő kitermelése nagyon költséges, ezért újrahasznosításuk kézenfekvő és széles körben is folyik. Az elektronikai hulladékokból többek között fém részek is kinyerhetők. A fémhulladékok legnagyobb felhasználója az építőipar és a gépgyártás, de pl. a radiátorokat is ilyen anyagból készítik. Az alumíniumot tartalmazó járművek könnyebbek, kevesebbet fogyasztanak.

Üveg:

Már régóta használják az üveget betétdíjas rendszerben az italok csomagolására. Sajnos úgy tűnik a műanyag csomagolóanyagok egyre inkább terjednek, pedig egy jó minőségű üveg többször is felhasználható ugyanarra a célra változtatás nélkül. Az üveghulladékot felhasználásának azonban vannak más területei is pl: üveggyapot, üvegaszfalt. Az üvegeket alapvetően két csoportra bontjuk: színtelen és színes. Országunkban a színtelen üvegek felhasználása megoldott, a színes üvegek azonban még külföldre kerülnek.

Műanyag:

Ezek az anyagok nagyon sok területen előfordulnak környezetünkben ezért mennyiségük is óriásira tehető. A műanyagok széleskörű felhasználása előnyös tulajdonságaiknak köszönhető. Hétköznapjainkban csomagolóanyag formában találkozunk ilyen hulladékokkal. Még most is előfordul, hogy olyan műanyagokat is használnak csomagolásra, melyek rákkeltőek. Szerencsére legnagyobb mennyiségben nem mérgező műanyagokat használunk és egyre nagyobb törekvések vannak a mérgező műanyagok használatának beszüntetésére. Nagy mennyiségük és térfogatuk miatt is kiemelt feladat a műanyagok újrahasznosítása. A műanyagokat begyűjtésük után megtisztítják, szétdarálják, granulátumot készítenek belőlük. Jelen pillanatban külföldi hasznosításuk nagyobb mértékű. Számos termék állítható elő műanyag hulladékokból: Műszál, töltőanyag, szemeteszsák, építési fólia, kerti tárgyak, gépalkatrészek, használati tárgyak és még számtalan más lehetőség kínálkozik.

Papír:

A papír anyagánál fogva jó tüzelőanyag, de így a belefektetett energia és pénz elvész. A papírhulladékok újrafelhasználásával áramot, fát és vizet spórolhatunk óriási mennyiségben. Az italosdobozok újrahasznosítása költséges folyamat, érdemes lenne kialakításukat megváltoztatni. Az írószerboltokban megjelent az újrahasznosított papír, mely minőségben felveszi a versenyt a hagyományos társaival és árban is kedvezőbb. A kartondobozokat majdnem teljes egészében újrahasznosítják. Lehet még újrapapírból készíteni pl. bútort, wc-papírt, újságot, szigetelőanyagot, csomagolóanyagot, zsebkendőt.

A hulladékoknak más fajtái is hasznosíthatók: tetőcserép, izzó, akkumulátor, gumiabroncs, pelenka de ezenkívül sok egyéb lehetőség is létezik, mely külföldön már elterjedt.

Az évente összegyűlő, másra fel nem használt, felhalmozott hulladékok mennyisége olyan mértékű, mellyel, ha tisztában lennénk, megbecsülhetnénk mekkora nyersanyagkészlet állna rendelkezésünkre újabb termékek előállítására. Így nemcsak környezetünket, élővilágunkat óvnánk meg, de anyagi javakhoz is juthatnánk segítségükkel. Most azonban állíthatjuk, hogy a késztermékek előállításába fektetett energiát és pénz leginkább más országoknak ajándékozzuk vagy a szeméttelepre szállíttatjuk lerakásra.

Energiatakarékos fűtési-hűtési rendszerek

 

Az elmúlt években Magyarországon is egyre inkább előtérbe került az energiatakarékos, megújuló és környezettudatos fűtési technológiák alkalmazása. Az energiahordozók árának várható növekedése, valamint az elmúlt évek technológiai fejlesztései miatt egy komplex, energiatakarékos fűtési rendszer kiépítése már családi ház vagy társasház esetén is erősen javasolt. Ilyen rendszer alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el. Figyelembe véve, hogy egy lakótér éves energiaszükségletének nagy részét a fűtés és melegvíz-előállítás teszi ki, így egyértelműen adódik, hogy ezt az energiát érdemes minél gazdaságosabban előállítani.

Napjainkban sok gyártó kínálja a fenti berendezéseket, amik ugyan külön-külön is alkalmasak a feladatra, a legjobb hatékonyságot azonban ezeknek egy rendszerben történő használatával érhetjük el. Az alkalmazásukra azonban már az új ingatlan épületgépészeti tervezése vagy a meglévő lakás korszerűsítésének kezdetén gondolni kell.

Melegvíz előállítás és fűtésrásegítés napkollektoros rendszer alkalmazásával

Napenergia-hasznosítás szempontjából Magyarország fekvése kedvező, nyári napsütés esetén akár 1000-1300 W/m2 is érheti az ennek kitett felületet. Az országrészek között a napsugárzás mértékében nincs jelentős különbség (8-10%), helyes kiválasztással ideális időben (nyári napsütés) esetben 700-900W teljesítmény is nyerhető 1 m2 síkkollektor felületen (Természetesen az érték nagymértékben függ a kollektor típusától, veszteségeitől és a beérkező napenergia mennyiségétől).

Használati melegvíz előállítás vagy fűtés hőszivattyú alkalmazásával

A talajhő/földhő mindenhol rendelkezésre áll, csak a „kitermelés” módja változik az egyes területek természetföldrajzi/geológiai viszonyaitól függően, hőszivattyúk segítségével. A hőszivattyú egy olyan berendezés, amely a befektetett elektromos energia többszörösét képes a környezeti levegőből kinyerni, majd fűtési céllal hasznosítani. Az általában alkalmazott levegő-víz hőszivattyú segítségével 1 kW elektromos energia befektetésével akár 4,5 kW energia állítható elő víz melegítésére, ami padló- vagy falfűtési rendszerekben vagy használati melegvíz előállítására hasznosítható. Tehát adott egy olyan fűtési-hűtési és melegvíz készítési lehetőség, amely decentralizáltan megvalósítható bármely település kommunális, lakó, uszoda, egyéb rendeletetésű közszolgálati épületeihez, családi házaihoz, irodaépületekhez méretüktől függetlenül. Gazdaságosan, környezetkímélő módon alakítható ki, akár a távhőszolgáltatás kiegészítésére, vagy a gázfűtéses blokkházak gázkazánjainak hőszivattyúkra való cserélésével, vagy kiegészítésével. Kiemelt terület lehet az uszodák fürdővizeinek hőszivattyús energetikai hasznosítása, vagy szennyvíztelepek elfolyó vizeinek hőtartalmából a hőszivattyús energiahasznosítás.

Lakótér szellőztetés hővisszanyerős szellőztető alkalmazásával

Az utóbbi években elterjedt nagy hatékonyságú épületszigetelési technikák és jó minőségű nyílászárók alkalmazása miatt jelentős figyelem fordul a szellőztető berendezések irányába. A szellőztetéssel kidobott elhasznált levegő hőtartalma azonban kárba veszik, és a lakótérbe juttatott friss környezeti levegőt komoly energiaráfordítással újra fel kell melegíteni. Ezt elkerülhetjük egy jól megválasztott hővisszanyerős szellőztető készülékkel. Általánosságban elmondható, hogy a fűtési költségeink egyharmadát a szellőztetés során beszívott friss levegő felfűtésére fordítjuk. Hővisszanyerős szellőztetővel akár 90%-os hatásfok is elérhető, ami jelentős tétel, és valóban indokolttá teszi a készülék alkalmazását.

Hatékonyabb fenntartás

 

Passzív házak

A passzív házak általában többe kerülnek, mint egy azonos méretű hagyományos kialakítású ház. Akkor miért is éri meg ilyet építeni? Fontos megérteni, hogy egy korszerű passzívház építésekor a pénzünket tulajdonképpen befektetjük. Át kellene gondolnunk, hogy néhány négyzetméter megspórolása mit is hozhat később. A felhasznált pénzt nem elvesztegetjük, hanem „beépítjük”. Ha hagyományos építésű házat választunk, akkor folyton ki vagyunk téve az energiaárak változásainak. A jelenlegi nagy energiafelhasználás később nagyobb költséget okozhat. Azt az állandó összeget, amelyet kifizetünk a szolgáltatóknak már senki sem fogja visszaadni. Ezzel szemben egy korszerűen felszerelt passzívháznál, a „beépített” pénzünk egy idő után megtérül és ettől a ponttól kizárólag hasznot hoz. Hagyományos esetben felújítások nélkül ez elő sem fordulhatna.

Egy ilyen ház olyan gépészeti rendszerrel van felszerelve, amely képes akár önállóan is termelni fűtést és melegvizet. A passzívház fűtési energiaigénye a tizedrésze egy hagyományos házénak, a hűtés pedig a legtöbb esetben megoldható légkondicionáló nélkül. A megfelelően kialakított passzívház fenntartása problémamentes. Összesítve tehát megállapíthatjuk, ha ilyen kialakítású házat építettünk magunknak, jobban megőrizzük pénzünk értékét, csökkentjük későbbi kiadásainkat, amit ezután másra tudunk fordítani és ingatlanunkat a jövőben várható energetikai előírások miatt nagyobb eséllyel tudjuk majd értékesíteni.


„A passzívház elve”

A passzívház fűtési energia felhasználása akár 80-90% is kevesebb lehet. A szellőztetés szabályozott módon történik hővisszanyerő berendezés felhasználásával. A passzívház építése alapvetően nem új technológia, csupán a már ismert anyagaink precíz felhasználása egy jól szabályozott rendszer keretein belül. Passzívház szinte bármely anyagból készülhet. Lehet a fala téglából, tömör fából, betonból, lehet könnyűszerkezetes (fém-fa), de készülhet akár vályogból vagy bontott téglából is. A passzívházak egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy rendkívül jó minőségben hőszigeteltek, mind a falak, a tető, az aljzat és a nyílászárók tekintetében. Egy ilyen ház hővesztesége rendkívül alacsony egy hagyományos házzal összehasonlítva. A megfelelően hőszigetelt, légzáró épületburkon belül kardinális kérdés a szellőztetés megoldása, és a gyártók erre is megtalálták a megfelelő technológiát: hőcserélős, hővisszanyerős szellőztetéssel elejét lehet venni az épületen belüli - penészedést, szerkezetromlást előidéző – páraképződésnek, és az energiát is vissza lehet forgatni. Épületautomatizálással (érzékelők, időzítők, távvezérlés segítségével) a költségtakarékosság tovább fokozható.