Együttműködés

A klaszterral történő együttműködésre több lehetőség is kínálkozik:

Klasztertagként

  • Rendes tag – részt vesz a Klaszter életében, döntéseivel, véleményével befolyásolja a Klaszter működését, egyéb irányú kötelezettségeit a Klaszter felé teljesíti
  • Támogató tag – szervesen nem vesz részt a klaszter működésében, a klasztermenedzsment szolgáltatásokat nem veszi igénybe, viszont szakmai tanácsadással vagy egyéb szolgáltatással támogatja a klasztert

Együttműködő partnerként

Kölcsönösen előnyös kooperáció 2 vagy több partner között hazai és/vagy nemzetközi szinten a közösen meghatározott hosszabbtávú célok elérése érdekében a közös erőforrások együttes optimális felhasználásával, a meghatározott feladatok teljesítésének révén.

Projekt partnerként

Keressük azon hazai és nemzetközi partnereket, akik konkrét feladat/projekt kapcsán a klaszter oldaláról jelentkező igényeket kellő színvonalon tudják teljesíteni.

Nemzetközi együttműködés

A nemzetközi kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ArchEnerg Klaszter életében. A szegedi központ a hármas határ mentén (magyar, román, szerb) helyezkedik el, így kiváló lehetőséget kínál a nemzetközi együttműködések számára. A klaszter célja egy nemzetközi összehasonlításban is jelentős innovatív megújuló energetikai hálózat létrehozása.
A klaszter célja a további fejlődés során a külső megkeresések és felkérések integrálása, a tagok közti kapcsolatok minőségének javítása új üzleti együttműködések és közös projektek révén.
A pályázatokban való részvételen túl az ArchEnerg régiós, hazai és nemzetközi projektek előkészítésében és kidolgozásában is részt vesz.

Projekttervek

  • Komplex energiahatékonysági rendszerek megvalósítása
  • Intelligens település-energetikai rendszerek fejlesztése
  • Passzívház technológiai optimalizálása, továbbfejlesztése
  • Energia hatékony építési anyagok előállítása
  • Integrált biomassza rendszerek
  • Megújuló energetikai inkubátor központ
  • Energiaátalakítási megoldások racionalizálása és fejlesztése
  • Megújuló energetikára alapuló erőművek

Klaszterünk nyitott az együttműködésre és releváns partnereket keres.

Vissza