Az Archenerg Klaszter részt vett a 9. Európai Klaszter Konferencián, amelynek az Európai Bizottság a belga régiókkal együttműködve és az Európai Klaszter Együttműködési Platform (ECCP) támogatásával adott otthont. A konferenciára 2024. május 7-8-án került sor Brüsszelben. Ez az esemény igazodott a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai intézkedésekhez, és alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazott, hogy tükrözze a klaszterközösség sokféle hangját.


 


Célok és témák


Az Európai Klaszterkonferencia 2024 elsődleges célja az volt, hogy kiemelje a klaszterek döntő szerepét az EU ipari prioritásainak előmozdításában. A konferencia részt vett az érdekelt felek részvételével a folyamatban lévő bizottsági kezdeményezésekről folytatott megbeszéléseken, visszajelzéseket gyűjtött a 2024-es prioritásokkal kapcsolatban, és előmozdította az alulról felfelé irányuló fellépéseket. A konferencia a zöld átmenetre, a digitális átmenetre és az ellenálló képesség kiépítésére összpontosított, a készségekkel, a finanszírozással és a technológiával foglalkozott. A konferencia lehetőséget biztosított az eszmecserére, új kapcsolatok kiépítésére az Európa-szerte működő klaszterekkel, valamint találkozásra az európai klaszterközösségen belüli jelenlegi partnereinkkel.


 


Eredmények és kiemelt eredmények


A legfontosabb eredmények közé tartozott a COSME/Egységes piac programhoz hasonló programok által finanszírozott uniós klaszterkezdeményezések bemutatása, valamint az együttműködés előmozdítása a partnerkeresés és a hálózatépítés révén. E tevékenységek célja a klaszterek ökoszisztémájának megerősítése volt Európa-szerte.


Lehetőségünk volt részt venni egy panelbeszélgetésen a klasztertagság előnyeiről, például a finanszírozáshoz, a tudáshoz és a technológiához való könnyebb hozzáférésről. A klaszterek jelentős előnye, hogy képesek erősíteni az együttműködést és összekapcsolni az üzleti szektort, így együtt erősebbé téve Európát. A klaszterbefektetéseknek az állami és a magánszektorból egyaránt érkezniük kell.


 


Következtetés


A 9. Európai Klaszterkonferencia kiemelte a klaszterek fontosságát az EU ipari stratégiájában, elősegítette a kulcsfontosságú átmenetekről szóló megbeszéléseket, és ösztönözte a közös erőfeszítéseket az EU egységes piacának jövője érdekében.


 


PANEL ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA


Panelülés: A következő uniós megbízatásra való alkalmasság: a klaszterek mint a beruházások vonzásának forró pontjai 


Panelisták:  • Ole Janssen, a Német Szövetségi Gazdasági és Éghajlatügyi Minisztérium innovációs és technológiapolitikai főigazgató-helyettese.

  • Pierre-Alexandre Balland, az Utrechti Egyetem professzora és a Center for Complex Systems Studies kutatója.

  • Verónique Willems, a SMEunited főtitkára.

  • Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, az Európai Klaszterek Szövetségének alelnöke.

  • Isabelle Grippa, vezérigazgató, hub.brussels


Moderátor:  • Jakub Boratynski, az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipari, Vállalkozási és KKV Főigazgatóságának hálózatokért és irányításért felelős igazgatója.


A panelbeszélgetés középpontjában a kkv-k nagy támogatási tervekhez való hozzáférésének bonyolultsága állt, kiemelve a nehézkes kérelmezési és jelentéstételi folyamatokat. A panelbeszélgetés résztvevői kiemelték a kkv-k klaszterekhez való tartozásának előnyeit, amelyek megkönnyítik a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférést, csökkentik a bankok és a befektetők által érzékelt kockázatot, és hozzáférést biztosítanak a szakértelemhez, a tudáshoz és a technológiához. A klaszterek támogatják a vállalkozói készségek fejlesztését is, ami növeli a kkv-k beruházási vonzerejét.


Egyetértés mutatkozott abban, hogy az állami finanszírozás felhasználása a magánberuházások ösztönzésére alapvető fontosságú, különösen az innovatív és kockázatosabb projektek esetében. Az állami finanszírozás önmagában nem képes kielégíteni a zöld és digitális átállás jelentős beruházási igényeit. Ezért javasolták a közpénzek stratégiai felhasználását a magánberuházások vonzására.


A vita kitért a kkv-k tudatosságának és klaszterekben való részvételének növelésére is, megjegyezve, hogy a klaszterekben való részvétel nem minden kkv számára egyformán előnyös. A klaszterek és a kkv-szervezetek közötti kapcsolatok erősítése fokozhatja a részvételt és az innovációt.


A panelbeszélgetés résztvevői hangsúlyozták, hogy a klaszterek létfontosságú szerepet játszanak az ipari innovációs ökoszisztémák létrehozásában azáltal, hogy összekapcsolják a különböző érdekelt feleket, köztük a politikai döntéshozókat, a nagyvállalatokat, a kkv-kat és a tudományos életet. A klaszterek megkönnyítik a bizalmat és vonzzák a befektetéseket azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak a tehetségekhez és az infrastruktúrához, például a konzultációs szolgáltatásokhoz és laboratóriumokhoz.


Végezetül a panelbeszélgetés résztvevői megvitatták a klaszterek előnyeinek folyamatos népszerűsítésének szükségességét a regionális kormányok felé, valamint az erős klasztermenedzsment fontosságát. Kiemelték továbbá a nők kulcsfontosságú szerepét a sikeres klaszterirányításban, valamint a klaszterigazgatáson belüli megfelelő képviselet és szakértelem biztosítására irányuló folyamatos erőfeszítéseket.


További kulcsfontosságú pontok:


A támogatási tervek összetettsége: A panel megjegyezte, hogy a nagy támogatási tervek igénylése gyakran bonyolult és megterhelő a kkv-k számára, mivel bonyolult jelentéstételi kötelezettségekkel jár. Ez a bonyolultság gyakran elriasztja a kkv-kat attól, hogy ilyen támogatásokat igényeljenek.


A klaszterek előnyei: A klaszterek, amelyek egy adott területen működő, egymással kapcsolatban álló vállalatok és intézmények csoportjai, jelentős előnyöket kínálnak a kkv-k számára. A klaszterhez való tartozás könnyebb hozzáférést biztosíthat a kkv-k számára a finanszírozáshoz, mivel a bankok és a befektetők kevésbé tekintik kockázatosnak őket a klaszteren belüli nagyobb vállalatok támogatásának, valamint a szakértelem, a tudás és a technológia szélesebb ökoszisztémájának köszönhetően. 


Készségfejlesztés és szakértelem: A klaszterek elősegítik a vállalkozók és csapataik készségeinek és szakértelmének fejlesztését is, ami viszont vonzóbbá teszi őket a befektetők számára.


A köz- és magánbefektetések szinergiája: A panel megvitatta a köz- és magánberuházások szükségességét, különösen a zöld és a digitális átmenet tekintetében. A közfinanszírozás önmagában nem elegendő, és a magánbefektetések vonzása érdekében elengedhetetlen a közfinanszírozás mozgósítása. Ez magában foglalja az InvestEU-hoz hasonló programokon belüli pénzügyi eszközök alkalmazását a kockázatosabb, innovatív projektek támogatására, amelyek egyébként nehezen tudnának finanszírozást szerezni.


Tudatosság és ismeretterjesztés: A klaszterekkel és azok előnyeivel kapcsolatban növelni kell a tudatosságot a kkv-k szélesebb körében. Bár nem minden kkv számára jelent előnyt a klaszterekben való részvétel, a klaszterek és a kkv-szervezetek közötti kapcsolatok erősítése elősegítheti az innovációt és a technológiai fejlődést.


A klaszterek szerepe a regionális fejlesztésben: A klaszterek létfontosságú szerepet játszanak a regionális fejlődésben, különösen a beruházások vonzása terén a kevésbé fejlett területekre. Szervezőként működnek, összekötik a különböző érdekelt feleket, beleértve a politikai döntéshozókat, a vállalatokat, a kkv-kat és a tudományos életet.


Bizalom és stabilitás a befektetők számára: A klaszterek stabil környezetet biztosítanak a befektetők számára azáltal, hogy változatos ipari innovációs ökoszisztémákat hoznak létre. Ez a kockázatok csökkentésével és a támogató infrastruktúra, például laboratóriumok és tanácsadói szolgáltatások biztosításával segíti a befektetések vonzását.


Gyorsító programok és sikertörténetek: A klaszterek gyorsítóként működhetnek az induló vállalkozások számára, mentorálást és támogatást nyújtva, amelyek segítik az új vállalkozások sikerét. A panel megosztott egy sikertörténetet egy olyan gyorsító programról, amely jelentősen javította a startupok túlélési arányát.


A klasztermenedzsment fontossága: A hatékony klasztermenedzsment kulcsfontosságú a befektetések vonzása és a klasztertevékenységek előmozdítása szempontjából. A klasztermenedzsereknek fejleszteniük kell kompetenciáikat, és biztosítaniuk kell, hogy a klaszter magja erős legyen, hogy elősegítse a szélesebb körű együttműködést és a kkv-k támogatását.


A regionális kormányzatokkal való együttműködés: A klaszterek hatásának növelése érdekében elengedhetetlen a regionális kormányokkal való együttműködés és a klaszterek előnyeinek tudatosítása. A sikeres klasztermenedzsment bemutatása meggyőzheti a regionális hatóságokat a klaszterkezdeményezések támogatásának értékéről.


A klaszterek és a finanszírozás jövője: A vita a jövőre vonatkozó gondolatokkal zárult, hangsúlyozva az erős, látható klaszterek fenntartásának, valamint az együttműködés és a hálózatépítés előmozdításának fontosságát a kkv-k és a regionális fejlődés előnyeinek maximalizálása érdekében. A vitázók azt is hangsúlyozták, hogy a klaszterek folyamatos sikerének és hatásának biztosítása érdekében folyamatos beruházásokra van szükség.


Összefoglalva, míg a támogatások jelentős kihívásokat jelentenek a kkv-k számára, a klaszterek életképes alternatívát kínálnak, mivel olyan támogató ökoszisztémát kínálnak, amely megkönnyíti a finanszírozáshoz, a készségekhez és a beruházásokhoz való hozzáférést. Ezen előnyök maximalizálásához elengedhetetlen a hatékony klaszterirányítás és a köz- és magánszektorral való stratégiai együttműködés.


Az esemény összes PPT-je elérhető itt. Az eseményről további információ itt található.