Az Archenerg Klaszter egy nonprofit szervezet, amelynek célja a régió energiahatékonyságának javítása és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A klaszter tagjai között szerepelnek egyetemek, kutatóintézetek, kis- és középvállalkozások, valamint önkormányzatok is.


A tisztújítás alkalmával a résztvevők megismerték a Magyar Klaszter Stratégia részleteit és az elérendő célokat. A stratégia célja a magyar klaszterek versenyképességének növelése és a magyar gazdaság fellendítése. A klaszterek közötti szorosabb együttműködés kiemelt fontosságú a közös célok elérése érdekében.


Az új elnökség elsődleges feladata lesz az év közepéig kialakítani a Klaszter új működési elveit és hogy sikeresen minősíttesse a Klasztert egy egyedi stratégia elkészítésével. Emellett kiemelt szerep jut majd az együttműködések kiszélesítésének, a vállalati és tudományos szféra összekapcsolásának is.


Az ülés lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre és a jövőbeli együttműködési lehetőségek feltárására az IKOSZ-szal és más, országos szintű klasztereket képviselő szakemberekkel. Prof. Dr. Bíró István, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja a tisztújítás során kiemelte, hogy azon fog munkálkodni, hogy a megszavazott bizalmat meghálája és mindent megtegyen a sikeresség elérésért. Kiemelte, hogy kari vezetői programjában már jelenleg is a vállalati együttműködésekre helyezi a hangsúlyt, és örömére szolgál, hogy nemcsak a tudományos életben, hanem a piacon működő klasztertagok, vállalkozások esetében is a minél szélesebb körű és szorosabb együttműködésért dolgozhat.


Dr. Nagy Gyula jelölő beszédében elmondta, hogy a mindennapokban feladata az oktatás mellett a különböző szereplők projekten belüli koordinációja, így az új alelnöki pozícióban is szívesen látja el a klaszter tudományos szféra és a területfejlesztési szereplők irányába történő nyitáshoz kapcsolódó feladatokat. Kiemelte, hogy a klaszterek életében fontos szerepet játszik az oktatáskutatás, az oktatáspolitika és az oktatási innovációk, mert a klaszter maga is egy tanuló szervezet, mely folyamatos megújulás útján kell, hogy haladjon, így az SZTE és a Klaszter közötti szinergia a jövőben még erősíthető is lehet.


Az új elnök és alelnök egyaránt jó lehetőségnek látja, hogy a több mint 70 tagot számláló klaszter tagjaival rövidtávon is szoros partnerséget építhet ki az SZTE. Ez előnyös is, hiszen az alapítványi átállással párhuzamosan az SZTE egyre hangsúlyosabbá kívánja tenni a piaci szerepvállalást és a vállalati kapcsolatteremtést.


 


Kovács-Jerney Ádám