Az Horizon Europe által meghirdetett LIFE22 pályázatot sikeresen megnyerte az ArchEnerg Klaszter, és a vele együtt pályázó konzorcium tagok. 


A konzorcium tagjai: • ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.konzorcium vezető (HU)

 • ArchEnerg Klaszter (HU)

 • Renowave.at eG AT (AT)

 •  Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH (AT)

 • Zavod Za Gradbenistvo Slovenije (SI)

 • Gospodarska Zbornica Slovenije (SI)


A LIFE program az EU környezet- és éghajlatváltozási keretprogramja. 2021 óta a program tartalmazza az új Tiszta energia átmenet alprogramot is.


A LIFE program támogatja az európai zöld megállapodással kapcsolatos törelvések megvalósítását. A program fő aspektusa a társadalom-szemlélet megváltoztatása EU-szerte azáltal, hogy támogatja a modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaságot, ahol a nettó kibocsátás 2050-re nulla lesz, és a gazdasági növekedés elválik az erőforrás-felhasználástól. A program célja ezek elérése annak érdekében, hogy megóvja és javítsa a természetet, valamint megóvja a polgárok egészségét és jólétét a környezeti és éghajlati hatásoktól.


Célkitűzések: • Innovatív technológiák, módszerek és megközelítések kidolgozása, bemutatása és előmozdítása a környezetvédelemben – beleértve a természettel és a biológiai sokféleséggel –, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós jogszabályok és politikák célkitűzéseinek elérését, illetve a megújuló energiára való átállást és a fokozott energiahatékonyságot, megcélozva különösen a természet és a biológiai sokféleség megóvását, többek között a Natura 2000 hálózat támogatásán keresztül.

 • A vonatkozó uniós jogszabályok és politikák kidolgozásának, végrehajtásának, nyomon követésének és betartatásának támogatása, többek között a kormányzás minden szinten történő javításával, különösen a köz- és magánszereplők kapacitásának növelésével és a civil társadalom bevonásával.

 • Katalizátorként működni a sikeres műszaki és szakpolitikai megoldások széles körű alkalmazásában a vonatkozó uniós jogszabályok és politikák végrehajtásához, az eredmények megismétlésével, a kapcsolódó célkitűzések más szakpolitikákba, valamint a köz- és magánszektor gyakorlataiba történő integrálásával, a beruházások mozgósításával és a finanszírozáshoz való hozzáférés javításával.


A LIFE22 program az ArchEnerg feladatai: • Networking fokozása - online platform létrehozása;

 • Hozzájárulás energetikai beruházási programokhoz Magyarországon és a szomszédos országokban, különösképpen a Balkánra fókuszálva;

 • Képzések biztosítása felek számára, akik érdekeltek az ún. "one-stop-shop" üzleti modell kidolgozásában;

 • EU programokban való részvétel az érdekelt partnerekkel együtt.